Política de privacitat i Cookies

Responsable: TRESSOL

Finalitats: Presetar serveis professionals, rebre serveis professionals o gestionar les consultes o suggeriments que puguin realitzar els usuaris a través del formulari web.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran les dades facilitades a tercers, excepte obligació legal. Podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de servis que TRESSOL contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament.

Drets: Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable a cada moment.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE TRESSOL

Compromís amb la privacitat de les teves dades

En TRESSOL estem compromesos amb la privacitat de les teves dades personals. Creiem fermament en la transparència i aspirem a mantenir amb tu una relació basada en el respecte, la confiança i l’interès mutu. Ens agradaria que, si us plau, llegeixis detingudament la informació sobre Protecció de Dades que pots veure a continuació.

 1. Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les seves dades personals és

TRESSOL– DNI 43746552T Dir. postal: Lluis Muntades 8, 08035 Barcelona

mail: info@tressoldigital.es

L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

– Adreça Postal: TRESSOL, Tractament de Dades Personals, Dir. postal: Lluis Muntades 8, 08035 Barcelona

– Correu electrònic: info@tressoldigital.es

 1. Finalitat del tractament de dades personals

Les dades personals es tractaran conforme a la finalitat per a la qual s’hagin atorgat:

 • Per a rebre els nostres serveis professionals o propostes d’aquests.
 • Per a contestar qualsevol tipus de queixa, suggeriment, felicitació o exercici dels Dret ARC+ que tinguis.
 • Per a donar execució a les relacions comercials o de col·laboració que manté TRESSOL

Recorda que sense les dades que recaptem no podem donar-te el servei que ens sol·licitis depenent dels requisits d’aquest, i no podem millorar si no coneixem el perfil de qui els necessita. TRESSOL no recaptarà més dades que aquells que siguin necessaris per a complir la petició de què es tracti. La comunicació de TRESSOL es farà sempre sota els paràmetres de la Política de Privacitat d’aquest document i la normativa legal aplicable, a través del correu electrònic, a través del telèfon o per correu postal.

Termini de conservació de les dades personals

TRESSOL té com a pauta guardar les dades només durant el temps que sigui necessari per a la finalitat per a la qual es tracten les teves dades, per a satisfer les peticions dels seus clients o per a complir les obligacions legals, administratives o reglamentàries, a les quals es deu amb riguros compliment.

 • Per a rebre o prestar serveis professionals, mentre es rebin o prestin tals serveis o ja no hi hagi finalitat per a tenir tals dades, o fins a un màxim de 8 anys.
 • Dos anys des que es facilitin dades per a una activitat o servei puntual.
 • Un any per als CVs.

TRESSOL podrà conservar les dades que li siguin necessaris per a fer valer els seus drets davant els Tribunals.

Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de TRESSOL per a no poder ser identificats i s’eliminaran.

 1. Destinataris de les dades personals:

Les seves dades personals podran ser cedits a Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable. També podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis que TRESSOL contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament.

Les dades personals de l’interessat podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:

 • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable i per a la justificació de la seva intervenció en les activitats de TRESSOL.
 • Empreses encarregades del tractament de dades o proveïdors que presten serveis a TRESSOL (asseguradores, agència de viatges,

prevenció de riscos, etc). Només es proporciona la informació necessària per a la prestació del servei i sempre amb l’exigència contractual de garantir que la informació només s’utilitza per a la finalitat del servei, per a cap altra, i amb la seguretat que deuen.

 • No hi ha transferència internacional de dades.
 • No se cedeixen dades per a una finalitat diferent a les aquí determinades excepte les excepcions i obligacions d’informació determinades per normativa legal.
 • No s’envia en cap cas dades a tercers.
 1. Legitimació per al tractament

Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de prestar o rebre serveis, gestionar les consultes o suggeriments que es realitzin tindran com a base legal el consentiment del client, proveïdor o usuari en enviar la consulta o suggeriment i acceptar aquest avís legal de protecció de dades. Així mateix, els que es realitzin per a gestionar el servei d’alertes de notícies de TRESSOL, tindran com a base legal el consentiment de l’usuari en subscriure’s en a aquest servei.

 1. Mesures de Seguretat

TRESSOL, amb l’objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per a evitar l’alteració, pèrdua, malament ús, tractament i accés no autoritzat o robatori dels mateixos tenint en compte de l’estat de la tecnología.

 1. Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable a cada moment.

També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per a exercir aquests drets podrà dirigir-se a TRESSOL per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del D.N.I., passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a TRESSOL Tractament de Dades Personals, Lluis Muntades 8, 08035 Barcelona.
 • Correu electrònic a l’adreça info@tressoldigital.es amb la següent informació: nom i cognoms de l’interessat, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se l’informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més del dret a la informació que hem complert amb aquest document, de forma transparent i senzilla, t’informem dels drets que et corresponen quant a la gestió de les teves dades personals:

 • Dret d’accés: dret a conèixer si tenim dades teves o no, amb quines finalitats, l’origen dels mateixos i si els hem cedit a tercers. Les sol·licituds manifestament infundades, excessives o repetitives podran no ser ateses. Per a exercir aquest dret pots contactar amb nosaltres en info@tressoldigital.es
 • Dret de rectificació: dret a modificar les teves dades quan aquests no siguin inexactes o estiguin incompletes. Per a exercir aquest dret pots contactar amb nosaltres en info@tressoldigital.es
 • Dret de supressió (oblit): dret a suprimir les teves dades en determinats casos. No és un dret absolut perquè TRESSOL està obligada a conservar algunes dades per motius legals o legítims. Per a exercir aquest dret pots contactar amb nosaltres en info@tressoldigital.es
 • Dret d’oposició: dret a evitar que tractem les teves dades amb determinades finalitats, i sol·licitar que deixem de fer-ho, sent possible només en els casos que ens permet la normativa. Per a exercir aquest dret pots contactar amb nosaltres en info@tressoldigital.es
 • Dret a la limitació del tractament: quan exerceixes aquest dret, podem emmagatzemar les teves dades, però no usar-los ni tractar-los. Aquest dret només pot exercir-se en determinats casos determinats en el Reglament General de Protecció de Dades. Només els conservarem per a exercir les nostres accions legals. Per a exercir aquest dret pots contactar amb nosaltres en info@tressoldigital.es
 • Dret a la portabilitat: tens dret a traslladar, copiar i transferir les teves dades des de la nostra base a una altra diferent, mitjançant un format electrònic estructurat i d’ús habitual, quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats. Per a exercir aquest dret pots contactar amb nosaltres en info@tressoldigital.es
 • Dret a la desactivació de cookies: la configuració dels navegadors d’Internet sol estar programada per defecte per a accepta cookies, però poden desactivar-se en la configuració del navegador. Si bloqueges les cookies pot ser que part de la nostra web no funcioni correctament. Pots veure la configuració de cookies en el nostra

POLÍTICA DE COOKIES

1. Dades identificatives de l’empresa.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa responsable d’aquest lloc web, que pertany a TRESSOL:

– DNI: 43746552T

– Domicili social Lluis Muntades 8, 08035 Barcelona. Tel.: 619885599

 1. La seva relació amb TRESSOL

La utilització d’aquest site i de tots els serveis que TRESSOL li faciliti a través del lloc web (conjuntament denominats els «serveis») estaran subjectes al present document que constitueix un contracte entre vostè (L’usuari) i la companyia responsable d’aquest lloc web (TRESSOL), aplicant-se el mateix a tots els serveis i actualitzacions que vostè utilitzi durant la vigència del contracte actual.

 1. Acceptació dels Termes i Condicions

3.1 Per a poder utilitzar els serveis, haurà d’acceptar prèviament els Termes i Condicions contingudes en aquest Avís Legal. Vostè no podrà utilitzar els serveis si no accepta els Termes i Condicions.

3.2 Pot acceptar els Termes i Condicions mitjançant la simple utilització dels serveis, amb excepció del cas en què vostè accedeixi al nostre apartat “Vols treballar amb nosaltres?” dins de la secció “CONTACTE”, per a l’accés del qual es requerirà una acceptació expressa dels presents Termes i Condicions. Vostè reconeix i accepta que TRESSOL considerarà que l’ús dels serveis constitueix l’acceptació dels Termes i Condicions a partir de l’inici d’aquesta utilització.

3.3 Vostè no podrà utilitzar els serveis, ni podrà acceptar els Termes i Condicions si no està legalment capacitat per a celebrar un contracte vinculant amb TRESSOL o té prohibida o legalment exclosa la recepció o utilització dels serveis, en virtut de la legislació del seu país de residència o des del qual accedeix o utilitza els serveis.

3.4 Vostè es compromet a la utilització d’aquesta web conforme a la llei, el present document i les instruccions que se li comuniquin.

De la mateixa forma s’obliga a l’ús exclusiu d’aquest site per a finalitats lícites i no prohivides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets de TRESSOL o de TRESSOL, al qual la primera pertany, o de qualsevol tercer. Per això, vostè s’abstindrà d’utilitzar els continguts d’aquesta web per a finalitats prohibides o que, de qualsevol forma puguin danyar o deteriorar o impedir el normal funcionament o ús d’aquesta web, dels equips informàtics o dels documents, arxius o de qualsevol contingut emmagatzemat en la web que pertanyi a TRESSOL a qualsevol entitat del grup a la qual l’anterior pertany o a qualsevol tercer.

L’ús d’aquesta pàgina web serà sempre amb finalitats privades, per la qual cosa no podrà, de cap manera explotar-se, reproduir-se, distribuir-se, modificar-se, comunicar-se públicament, cedir-se, transformar-se o usar-se amb finalitats comercials.

3.5 És recomanable que imprimeixi o guardi en els seus arxius una còpia dels Termes i Condicions continguts en aquest Avís Legal.

 1. Canvis en els Termes i Condicions

4.1 TRESSOL podrà realitzar canvis en els Termes i Condicions en qualsevol moment. Quan s’introdueixin aquests canvis, TRESSOL publicarà una nova còpia dels Termes i Condicions en www.tressoldigital.es

4.2 Vostè reconeix i accepta que si utilitza els serveis després de la data de modificació dels Termes i Condicions, TRESSOL considerarà que el seu ús dels serveis constitueix l’acceptació dels Termes i Condicions actualitzats.

4.3 Comprovi periòdicament els Termes i Condicions per a mantenir-se informat sobre la possible existència de canvis.

 1. Drets de propietat intel·lectual en continguts.

5.1 Tots els continguts d’aquest Lloc web incloent, sense cap limitació, textos, programacio, guions, gràfics, fotos, sons, música, vídeos i funcions interactives del Lloc web seran propietat de TRESSOL, o li correspondran en virtut d’una llicència, i estaran subjectes a drets d’autor, drets de marca i altres drets de propietat intel·lectual d’algunes de les entitats pertanyents a TRESSOL o dels llicenciadors d’aquesta. Totes les marques comercials i de servei d’uns altres tercers presents en els Continguts d’aquest lloc web seran marques comercials i de servei dels seus respectius propietaris.

5.2 Els continguts d’aquest Web Site no podran ser descarregats, copiats, reproduïts, distribuïts, transmesos, difosos, mostrats, venuts, atorgats sota llicència o explotats per a cap altra fi sense el previ consentiment per escrit de TRESSOL, reservant-se aquesta tots els drets que no hagin estat expressament atorgats respecte als continguts d’aquest Web Site.

 1. Exempcions de responsabilitat.

TRESSOL no assumeix cap responsabilitat per errors, omissions, interrupcions, eliminacions, alteracions, defectes, demores en l’operació o transmissió, fallades en les línies de comunicacions, robatori o destrucció, o accés no autoritzat a comunicacions d’algun usuari. TRESSOL no és responsable de problemes o desperfectes tècnics de xarxes o línies telefòniques, sistemes informàtics en línia, servidors o proveïdors, equips informàtics, programari, fallades en el correu electrònic o en els reproductors a causa de problemes tècnics o a congestió del trànsit per Internet o en qualsevol dels serveis d’aquest site.

En cap cas TRESSOL serà responsable de pèrdues o danys, incloses lesions personals o la mort, que resultin de l’ús indegut d’aquest site.

 1. Indemnitat.

Vostè accepta indemnitzar i mantenir indemnes a TRESSOL i les seves filials i/o subsidiàries respecte de tota pèrdua, responsabilitat, reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d’advocats, plantejada per tercers a causa de l’ús que vostè faci dels serveis d’aquest site en violació del contracte actual, o que sorgeixi d’aquest ús, i/o de l’incompliment d’aquest contracte i/o de les seves manifestacions i garanties establertes en aquest.

 1. Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

8.1. Cada vegada que usi aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent a cada moment, devent, per això, revisar aquest text per a comprovar que està conforme amb ell.

8.2. Vostè garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en l’emplenament dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat l’actualitzar la informació subministrada de tal forma que reflecteixi la realitat. Vostè serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació facilitada.

8.3. Les dades personals que aporti, si escau, seran objecte de tractament i seran incorporats a un fitxer titularitat de TRESSOL. per a finalitats relacionades amb la tramitació de la seva sol·licitud d’ocupació i, si escau per a determinar l’adequació del seu perfil als llocs disponibles dins de TRESSOL i atendre les seves sol·licituds.

En alguns casos, i per a complir amb les citades finalitats, pot resultar necessari que TRESSOL comuniqui les seves dades a empreses del seu grup, per la qual cosa en registrar-se dins de l’apartat CAREERS/OCUPACIÓ consent expressament en la incorporació de les seves dades personals al referit fitxer, així com al tractament i a la cessió de les seves dades personals a qualsevol de les empreses del grup al qual TRESSOL pertany per a les finalitats indicades anteriorment. En cap altre cas les seves dades seran cedides a tercers.

De la mateixa forma TRESSOL podrà facilitar aquestes dades a altres empreses involucrades en l’administració d’aquest lloc web o en el procés de contractació per Internet, alguns dels quals podrien tenir la seva seu fora del país al qual vostè va accedir a aquest lloc web. En tots els casos, aquestes empreses externes compten amb el mateix nivell de seguretat per a les seves dades personals que el que li oferim. En virtut dels acords amb aquestes empreses aquestes estan obligades a conservar les seves dades personals de manera segura i confidencial, així com a tramitar-los conforme a les instruccions específiques de TRESSOL. Vostè és conscient d’això, i atorga així mateix el seu consentiment inequívoc perquè les seves dades personals puguin ser cedits a aquestes empreses. En cap altre cas les seves dades seran cedides a tercers.

8.4. Les dades facilitades per vostè s’emmagatzemaran tant temps com sigui raonable i necessari per a gestionar qualsevol qüestió relativa a la seva sol·licitud d’ocupació, de tal manera que la conservació de les seves dades podria mantenir-se per a poder contactar amb vostè en cas que tinguéssim un lloc disponible adequat per a vostè en el futur. Si no desitja que li tinguem en compte per a oportunitats d’ocupació en el futur, eliminarem les seves dades personals en el moment en què ens el sol·liciti.

8.5. Algun dels nostres llocs web poden oferir-li l’oportunitat de compartir una oferta d’ocupació amb una altra persona a través de xarxes socials o del correu electrònic. Per a això, necessitarem la seva adreça de correu electrònic i la informació de contacte electrònic d’aquelles persones a les quals desitja enviar l’enllaç de la pàgina web. La informació de contacte electrònic sol·licitada d’aquesta manera no s’utilitzarà amb altres finalitats diferents a la tramitació de la seva sol·licitud. Aquesta informació s’eliminarà al cap d’un mes a comptar des de la recepció d’aquesta.

8.6. TRESSOL, amb domicili social en C/ Lluis Muntadas, 8 de Barcelona, com a responsable del fitxer i de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i legislació concordant, es compromet a respectar la confidencialitat de la informació que ens faciliti i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la remissió de carta (Amb inclusió de les següents dades identificatives: Nom, Cognoms i DNI/Passaport) dirigida al domicili social de la nostra empresa a l’atenció de “Gestió LOPD”. En aquest sentit, els usuaris poden dirigir-se per a exercitar els seus drets de protecció de dades al correu: info@tressoldigital.es

 1. Avís sobre acceptació de les condicions de privacitat.

TRESSOL és una companyia amb presència a tot el món que utilitza Internet per a sol·licitar i tramitar les seves dades personals. Naturalment, això suposa que hem de processar i transmetre dades personals d’un país a un altre.

Si accepta les condicions d’aquest Avís de privacitat, ens dóna el seu consentiment exprés perquè registrem i usem les seves dades personals amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d’ocupació i, probablement, per a determinar si seria un candidat adequat per a altres llocs disponibles dins de TRESSOL Internacional, havent de tenir en compte que, per aquest motiu, els responsables de selecció de personal de TRESSOL, exclusivament dins de la Unió Europea, podran accedir a les seves dades personals. Cap dels responsables es troben situats fora de la Unió Europea i, per tant, solament seran accessibles en països la legislació dels quals en matèria de protecció de dades ofereix un nivell adequat de protecció conforme a la legislació espanyola. Vostè és conscient d’això, i atorga el seu consentiment exprés perquè les seves dades personals puguin ser vists per aquests responsables en qualsevol país de la Unió Europea. En tot cas, TRESSOL adopta en tot moment les mesures necessàries per a garantir el compliment dels principis de protecció de les seves dades i el respecte a la seva vida privada, els seus drets i llibertats fonamentals.

 1. Política de Cookies.

10. 1. La present pàgina web utilitza alguns arxius de dades que s’envien al seu dispositiu quan visita la pàgina web i que permeten obtenir informació i dades relatives a la navegació. (d’ara endavant, les “Cookies”).

10.2. En navegar per aquests llocs web s’utilitzen Cookies de sessió i Cookies persistents que, al seu torn, poden ser Cookies pròpies o de tercers. Les Cookies de sessió són aquelles destinades a recaptar i emmagatzemar dades mentre vostè accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació amb l’única fi de prestar el servei sol·licitat per vostè en una sola ocasió. En el nostre cas són les gestionades per www.tressoldigital.es amb finalitats estrictament tècniques.

Les Cookies persistents són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i als quals es pot accedir i tractar durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Cookies tècniques

Cookies d’Anàlisis.

Google Analytics: Un servei que utilitza Cookies per al seguiment i anàlisi de la seva activitat en la pàgina web www.tressoldigital.es La informació que s’obté a través d’aquest servei, està relacionada amb el número de pàgines visitades, l’idioma, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usa, l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita, amb efectes merament estadístics. Si desitja més informació sobre aquest tema, pot visitar la següent URL http://www.google.com/intl/es/analytics/

10.3. La gran majoria de navegadors web permet gestionar, en qualsevol moment, les seves preferències sobre l’ús de Cookies. Vostè pot ajustar el seu navegador perquè rebutgi Cookies o les elimini segons el seu criteri. Per a la configuració de les nostres Cookies i les de tercers vostè pot accedir en tot moment a la configuració del seu navegador per a modificar i/o bloquejar la instal·lació de les Cookies enviades al seu navegador. Així mateix, per a obtenir més informació sobre les Cookies i permetre, bloquejar o eliminar les Cookies instal·lades en el seu equip, vostè pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Ha de tenir en compte que algunes característiques dels continguts d’aquest lloc web solament estan disponibles si es permet la instal·lació de Cookies en el seu navegador. Si decideix no acceptar o bloquejar determinades Cookies, pot ser que això afecti, totalment o parcialment, al funcionament normal de la pàgina web o que impedeixi l’accés a alguns serveis d’aquesta.

Per a dur a terme la gestió de les cookies, l’informem que tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de cookies. Aquests ajustos solen trobar-se en les “opcions” o “preferències” del seu navegador.

Li orientem a continuació dels passos per a accedir al menú de configuració de cookies en els següents navegadors principals:

– Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet –> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

– Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

– Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

– Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

11. TRESSOL pot modificar aquesta Política de Cookies en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies es comunicarà mitjançant un avís informatiu en aquesta pàgina web.

 1. Requisits tècnics.

Pàgina web validada amb els principals navegadors, amb adaptació a qualsevol resolució de pantalla en ser responsive.

 1. Disposicions Generals.

13.1 Els termes i condicions constitueixen l’acord legal complet entre Vostè TRESSOL, regeixen la seva utilització dels serveis i substitueixen a tots els anteriors acords entre Ud i TRESSOL en relació amb els serveis.

13.2 Vostè accepta que en el cas que TRESSOL no exerciti qualsevol dret o acció legal contemplat en els Termes i Condicions (o que li correspongui en virtut de la legislació aplicable), això no constituirà una renúncia formal als drets de TRESSOL, romanent aquests drets i accions legals plenament vigents per a TRESSOL.

13.3 Si un tribunal amb jurisdicció competent sobre aquest assumpte determina que qualsevol de les disposicions dels presents termes i condicions és invàlida, aquesta disposició serà eliminada dels termes i condicions sense que això afecti la resta dels mateixos romanent les altres disposicions plenament vigents en tots els seus aspectes.

13.4 Vostè reconeix i accepta que tots els usuaris del grup de societats del qual TRESSOL forma part seran tercers beneficiaris dels presents Termes i Condicions i que aquestes societats tindran dret a exigir, directament, el compliment de qualsevol disposició dels Termes i Condicions on es contempli un benefici per a aquests (o algun dret al seu favor). A part de les esmentades societats, cap altra persona o societat serà un tercer beneficiari dels Termes i Condicions.

13.5 Vostè accepta que qualsevol controvèrsia derivada del contracte actual estarà sotmesa als jutjats i tribunals de Barcelona.

13.6 Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).